Ebitandawili XV: Nindaa.....
Aaria Bobaracho, Kitutu Chache: Obokongu Bwabeire.

Emegano Ya Abagusii X: Omong'ina Nyamisanchu Orikorire!

Na Petronillah Ogoti. Gusii.com Proverbs, Culture And Customs Editor. Amaumuntia (May) 3, 2011.

 
 

 

 

Aya amwabo aya:

Okambeba Ongainire Okamoni

Ogasusu Oitire Abana Bo Oganchogu

 

 

Nyamisancho

 

 

 

 

Abangina Mosera Ibu amo na Nyamisanchu during happier times.

Omongina Nyamisanchu nere otorentererete. Abwo kare kare, banto tibare gokwa. Bono rende inaki amakweri akorete agachera Mwanyagetinge? Abwo kare na kare, emiaka ne emiaka, omogaka oyomo nabwate abarugi babere.

Mosera Ibu amo na na Nyamisanchu. Korende Nyamisanchu tanchete moibori omwabo. Nigo are komororera endamwamu enyinge sana mbaka akagania amakweri amoire. Goikera ekero eke, banto mbare gokwa.

Rituko erimo, Nyamisanchu agaita moibori omwabo mbaka agatweka mo. Omogaka bwo omochi oyo akaba na amayianda ase ogosira kwo omorugi oye. Omogaka oyo akaba gakorenda oboina bwa nyagosira gekogera nigo abakoro bare kwegena buna monto tagokwa agende pi.

Nigo begenete inga inkoboka are nyuma ya amatuko atano. Nyamisanchu tachia kogokigwa na okorendwa kwo oboina. Akaenga amarwa, na ekero amarwa aya ayiete, agatebia omogaka oye agende gotimoka gakonya kwegokia na amarwa ere arende oboina.

Omogaka akagenda na gotiga Nyamisanchu arende oboina. Karendete, ribusi rikabusi  amaroba. Nyamisanchu korora aya, akarigia enyimbo na gochwata embera igoro kagoteba, "monto okwa osira, motienyi okwa oboka, chitunda isato".

Amaroba agakira tagenderera kobusia. korwa erio amakweri agacha buna amaroba aya are kobusia nyagosira otagete koboka Nyamisanchu akamochwata tachia koboka, amakweri agachera Mwanyagetinge korwa erio.

comments powered by Disqus