Abagusii Culture And Customs LXXVIII: Bono Ekerero Ninki Ase Abagusii?
Emegano Y' Abagusii XXX: Bono Mansamu Oonirie Ng'ina !!

Ase Abana B' Mwanyagetinge: Merry Chrismas 2011

 
 

Aya amwabo aya:

Ekerisimasi Kegenderere

Mama Agokanda Amandazi

Abana Ba Mwanyagetinge: Merry Christmas

Tiga amandasi amo n' obosontoto boichore. Tiga tooche aamo na goakera Omonene Tata Nyasae ng'a mbuya mono ase ogotoikia ase chingaki buna echi. Gochia ase Mwamoigusii amo n' abana bonsi b' Mwanyagetinge babeta, Merry Christmas 2011 korwa ase Gusii.com.

Omwana o Mwanyagetinge, naende eng'ong'o ende enene y' Gusii, omosike John Arisi O Sababu oyio n' Engaki Yesuguku. Enjoy

 

Jared Nyaberi, Omosomba bwe Ekegusii nao agotoka ase Abagusii AT Gmail.com, Twitter.com/abagusii na Facebook.com/abagusii.

Welcome to Gusii.com @ Facebook Group

Secure your domain name now!

comments powered by Disqus