Previous month:
March 2016
Next month:
September 2016

Ogosira Kw' Omong'ina Bw' Amasikani, Naende Bw' Engencho: Mama Esther Nyachae

Koru ase The Daily Nation:

 

Abaminto twatebiigwe amang'ana amakongu. Omwanchwa o Former Cabinet Minister Mhe Simeon Nyachae, Omongina Esther Nyachae nigo asira rero rimaambia aaria Nairobi, magega y' okorwara ase engaki. Enka nigo ere aaria ase ekenyoro kia Nyosia, Nyaribari Chache, Kisii County. Omosike Hezron Nyandusi, koru ase enka y' Mhe Nyachae nigo ateba buna emeroberio y' ebirero nechiche ebe bwango iga.

Koinyora Mama Esther Nyachae

Koinyora Mama Esther Nyachae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ase boigo, abarai abange koru Gusii buna Kisii County Senator Chris Obure, amo na Kisii County Deputy Governor Joash Maangi batomire engora yabo. Abagusii bonsi pi, amo n' Abakenya twensi twasiririe omong'ina omonene bw' eng'encho. Pole naende ase omochi o Mhe Nyachae ase ogosira kw' Mama Esther.