Mr. Ongengo

Imbuya mono ase Mr. Ongengo ase egasi engiya ya ogotogokia. Amatera amaya korwa ase Mr. Ongengo bono nao are ase Youtube. Egasi engiya ase Abagusii. Ase boigo, imbuya mono Mr. Ongengo ase okoinyora Omogusii onde oito omonene otonyorete, omosike Dismas Nyangau Ye Egentonto.

Nyasae akorende. Abagusii abanene buna Mr. Ongengo, Grandmaster Masese, Abana Sungusia, Onyoni Sakawa amo na marehemu Dismas Nyamgau mwatenenire motwe na gotogokia ase ekemira giaito. Motari kwoboa. Buya sana. Nyasae ana kobamentera.